ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567