ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดงานสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และ MOU เพื่อหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร