ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2567