ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานและชุดปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม จังหวัดลำพูน