ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ อ.แม่ทา คัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ประจำปี 2567