ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ เนื่องใน ” วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ” ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อร่วมกันรณรงค์สร้างความตระหนักให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (safety mind)🚦🙋🏻‍♂️🚸