ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสวนมะพร้าวของเกษตรกรตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน