ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ กระชับความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานของทุกภาคส่วนร่วมกัน