ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปลูกพืชหลังนาของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน