ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมงาน Field Day ลำไย อ.ป่าซาง และรณรงค์ไม่เผาในพื้นที่การเกษตรเกษตรลำพูน