ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารของกรมส่งเสริมการเกษตร✨️