ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เยี่ยมชมนิทรรศการในงาน ” เกษตรนวัตกรรม อารยธรรมล้านนา อาชีวะ เกษตรแฟร์ ” และการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 44