ข่าวประชาสัมพันธ์

กษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดงาน “ชมทุ่งดอกปอเทืองบาน ณ บ้านทรายทอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567″🌼