ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในการติดตามจุด Hotspot ในพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน🔥