ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามและจัดเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่โครงการพระราชดำริฯ