ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567