ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม “การปรับตัวของสวนลำไยลำพูน เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน”🌳🌳