ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ✨