ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมงาน Field Day ลำไย อ.แม่ทา และรณรงค์ไม่เผาในพื้นที่การเกษตร