ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพัฒนาความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ไม้ผลในระดับพื้นที่