ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ติดตามและเตรียมงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) จังหวัดลำพูน