ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน นำทีมเจ้าหน้าที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน และทำกิจกรรม 5 ส บริเวณสำนักงาน