ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดลำพูน