ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 24-1/2567