ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรม “Kick Off รณรงค์ป้องกันไฟป่าหมอกควันฯ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “สานพลังภาคีเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฯ