ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ติดตามการเตรียมสถานที่จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 2)