ข่าวประชาสัมพันธ์

กษตรลำพูน ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ปีงบประมาณ 2567