ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการฯ ภายใต้โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)✨