ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนสุวรรณฟลุ๊ต