ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting