ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดอบรมพัฒนาทักษะความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตแหนแดง เพื่อใช้ในการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต ณ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน