ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ติดตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน