ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อหามาตรการสร้างความสมดุลคนอยู่ร่วมกับป่า และการสร้างอาชีพทดแทนในพื้นที่🍀