ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอป่าซาง