ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และ ศพก. ระดับเขต ครั้งที่ 2/2567