ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่อำเภอป่าซาง เตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านการเกษตร เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี