ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมดำเนินงานกิจกรรมโครงการ “ปลูกผักปลอดภัยระยะสั้นเพื่อสร้างรายได้เสริม