ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดลำพูน