ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการ ฯ ในการตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดลำพูน✨