ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายเพื่อเป็นต้นแบบด้านสุขภาพของจังหวัดลำพูน