ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะฯในการลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมทั้งพบปะชาวลำพูนและผู้ประกอบการ ณ บ้านดอนหลวง