ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน วางแผนการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรเพื่อสร้างรายได้เสริมร่วมกับ ธ.ก.ส.