ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงที่ได้รับผลการกระทบจากไฟไหม้ ณ ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้