ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ดำเนินการดับไฟบริเวณแนวเขตแปลงปลูกลำไยของเกษตรกร ณ บ้านแม่แนต อำเภอลี้