ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : “แฟชั่นแห่งความยั่งยืน”✨️