ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสวนสนาม ตรวจความพร้อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน