ข่าวประชาสัมพันธ์

กษตรลำพูน ร่วมเปิดปฏิบัติการเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ เพื่อลมหายใจที่ดีของชาวลำพูน 🚒