ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิสาหกิจชุมชนอินลี้ สัมผัสวิถีวีแกน