ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมงาน Field Day มันฝรั่ง “เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตในแปลงมันฝรั่งและการปลูกมันฝรั่งแบบยั่งยืน”