ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9 ณ วัดเจดีย์ขาว